You are currently viewing Q&A 1000 АБОНАТА (повторения за хипетрофия, фастинг, HIT тренировки и много други)

Q&A 1000 АБОНАТА (повторения за хипетрофия, фастинг, HIT тренировки и много други)

Това е първото ми така наречено Q&A видео по случай достигането 1000 абоната в YouTube канала.

Вашият коментар