You are currently viewing Еритритолът – безопасно подслаждане или риск за здравето?

Еритритолът – безопасно подслаждане или риск за здравето?

Преди около две години написах подробна статия за подсладителите, в която заявих, че до този момент няма научна информация от проучвания с хора, употребата на изкуствени подсладители да се асоциира с повишен риск от заболявания. Но тъй като постоянно излиза нова и нова научна информация, ако някой се притеснява – просто да не използва подсладители или да ползва еритритол или стевия (които са натурални). Иронията е, че съвсем наскоро беше публикувано проучване, което направи връзка именно между еритритола и сърдечно-съдовите заболявания… И вдигна доста голям медиен шум…

ПРОУЧВАНЕТО…

Въпросното проучване беше публикувано през месец февруари тази година и е озаглавено „The artificial sweetener erythritol and cardiovascular event risk“ [1]. Направено е върху общо около 3000 души, живеещи в САЩ и Европа и е продължителност 3 години. Част от заключението му гласи:

„Нашите констатации разкриват, че еритритолът е свързан с риск от инцидентни неблагоприятни сърдечно-съдови събития и повишена тромбоза (Our findings reveal that erythritol is both associated with incident MACE risk and fosters enhanced thrombosis)“

Коефициентът на опасност (hazard ratio) според проучването е около 2, което означава че относителният риск за развитие на сърдечно-съдово заболяване (или смърт като следствие) се увеличава с около 100% (т.е. ако абсолютния риск е например 5%, той ще се увеличи до 10%, което пак не е малко).

Трябва ли заключението от това проучване да ни притеснява, да заклеймим еритритола и евентуално всички подсладители? Според някои сайтове, които търсят евтини сензации и трафик чрез всяване на страх – да. Според мен – не съвсем…

Това е типичният пример защо ТРЯБВА да се чете цялото изследване, а не само абстракта и/ или заключението (както всъщност правят много хора, които просто намират заключения, които пасват на вярванията им и не проявяват и грам критично мислене).

При проучването не се измерва консумацията на еритритол при участниците, а се проследяват нивата му като метаболит в кръвта. Т.е. вземат се кръвни проби и се проверява количеството еритритол в кръвта, а не се следи дали се използва изобщо този подсладител и в какви количества. Защо това е важно и каква е разликата?

За да го обясня трябва първо да изясня много важен факт, а именно – количеството еритритол в кръвта не зависи само от консумирането му като подсладител. Тялото ни го произвежда в определени количества при пентозофосфатния цикъл на глюкозата.

Установено е, че при хора с метаболитен синдром има повишена активност на ензима глюкозо-6-фосфат дехидрогеназа (glucose-6-phosphate dehydrogenase или G6PD), който участва в пентозофосфатния цикъл [2]. Това може да доведе до свръх-активност на пентозофосфатния цикъл, което се асоциира с увреждане на кръвоносните съдове [3]. Т.е. при здравословни проблеми попадащи под „шапката“ на метаболитния синдром може да увеличи и производството на еритритол в тялото. Каква е връзката между тези неща и проучването, което разглеждаме?

Голяма част от участвалите в проучването всъщност не са клинично здрави, а са доста болни хора… Над 15% от тях са със сърдечна недостатъчност, над 70% са с високо кръвно налягане, над 45% вече са преживели инфаркт на миокарда, над 75% имат коронарна болест на сърцето, 22% са с диабет тип II. Т.е. за по-голямата част от тези хора може да се каже, че са с метаболитен синдром.

Поради това има огромната вероятност тук просто да става за обратна причинно-следствена връзка. Т.е. не повишените нива на еритритол в кръвта увеличава риска от сърдечно-съдови проблеми при тези хора, а здравословните проблеми, които вече имат, водят до повишено производство на еритритол поради свръх-активността на пентозофосфатния цикъл. Възможно е също и част от участниците просто да се опитват да ограничат консумацията на захарни продукти, консумирайки повече подсладители и в частност еритритол.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Предвид че консумацията на еритритол не е проследена при това проучване и много голямата вероятност за обратна причинно-следствена връзка, аз лично не бих го приел като доказателство за увеличен здравословен риск. Още повече, че редица други изследвания го оценяват като напълно безопасен, а дори има и такива, при които се отчита положителен ефект при гликемичния контрол и намаляване на гликирания хемоглобин при пациенти с диабет тип II.

Науката е сбор от доказателства, а не формиране на мнение и заключения на базата на едно изследване, още повече с подобен дизайн. Разбира се, важно е и да продължим да следим и за бъдещи проучвания, които е възможно да хвърлят повече и различна светлина по темата.

В крайна сметка, ако някой се притеснява от еритритола (или който и да е подсладител), просто да не го консумира. Тези продукти просто предоставят възможността за подслаждане (почти) без калории, а не са нещо, което задължително трябва да присъства в менюто ви.

Вашият коментар