You are currently viewing ПОВТОРЕНИЯ И ТРЕНИРОВКИ В ДЪЛГА ЗА МУСКУЛА ПОЗИЦИЯ (Long Length Partials)

ПОВТОРЕНИЯ И ТРЕНИРОВКИ В ДЪЛГА ЗА МУСКУЛА ПОЗИЦИЯ (Long Length Partials)

За малко над половин година в своите тренировки прилагах частични повторения в дълга позиция (long length partials) и акцентирах на „stretch bias“ упражненията.

Какво научих за този период от време?

Вашият коментар