You are currently viewing Какъв е ОПТИМАЛНИЯТ Тренировъчен Обем (МИТОВЕ За Обема)?

Какъв е ОПТИМАЛНИЯТ Тренировъчен Обем (МИТОВЕ За Обема)?

Препоръките за тренировъчен обем се разпростират в двете противоположни крайности. От само 1 серия на упражнение за няколко упражнения за мускулна група на седмица, каквото проповядва високо интензивното трениране популяризирано от Майк Менцер и Дориан Йейтс… До 52 серии на седмица за мускулна група според едно от последните проучвания… Къде е истината?

Вашият коментар