You are currently viewing Лумбална дискова херния

Лумбална дискова херния

Лумбалната дискова херния е най-честата локализация на този тип увреди. Причината за това се дължи както на натовареността на тази зона, която понася голяма част от теглото на тялото, така и на неправилни двигателни навици и лошата стойка. Преди да разберем дали сме застрашени и как да се предпазим, както и как да процедираме ако проблемът вече е възникнал, е нужен кратък курс по анатомия и физиология на гръбначния стълб.

АНАТОМО-ФИЗИОЛОГИЧНИ ОСОБЕНОСТИ НА ГРЪБНАЧНИЯ СТЪЛБ

Гръбначният стълб се изгражда от 32-35 прешлена (vertebra). Той има различни отдели: шиен – състои се от 7 прешлена, гръден – от 12 прешлена, поясен – от 5 прешлена, кръстцов – от 5 прешлена, и опашен – от 3 до 5 прешлена (най-често 4). Прешлените на кръстцовия и опашния отдел са сраснали и образуват две отделни кости : кръстцова и опашна. Между телата на прешлените има 23 междупрешленни диска.

Прешлените са така подредени, че се образуват се четири физиологични кривини : шийна и лумбална лордоза и гръдна кифоза и опашна кифоза.

Лумбалният дял на гръбначния стълб се състои от 5 масивни прешлена, които са свързани помежду си от 5 диска и ставно лигаментарен апарат. Поясните прешлени се отличават с масивно бъбрековидно тяло, силно развита дъга и приблизително триъгълна форма на прешленовия отвор.

ДИСКОВА ХЕРНИЯ (Hernia Discalis)

vertebraМежду всеки два прешлена на гръбначния стълб има междупрешеленен диск, който създава нужното отстояние между тях, осигурява подвижност и служи като амортисьор.

Междупрешленните дискове имат бъбрековидна форма. Всеки диск се състои от фиброзен пръстен, пихтиесто ядро (nucleus pulposus) и затварящи го двустранно (от горната и от долната страна) хрущялни плочки. Фиброзният пръстен се състои от концентрични пластинки от колагенни влакна, споени с хрущялно вещество. Дебелината на всяка пластинка е около 1мм. Краищата на фиброзният пръстен срастват с ръбовете на два съседни прешлена.

Пихтиестото ядро има овална форма и диаметър 1,5-2,5 см. Разположено е в задната част на диска. То е силно хигроскопично и след поглъщането на вода увеличава значително своя обем. Създава вътрешно напрежение в диска, поради което може да пружинира и амортизира сътресенията.

Под влияние на механично натоварване ядрото може да промени своето местоположение и форма. Изместването му извън нормалното разположение е причината за възникване на дискова херния. Формирането на дисковата херния минава през следните фази:

herniadiscalis2Дисково раздуване (disc bulging). Това е началната степен на миграция на пулпозното ядро и се явява предвестник на дисковите протрузии и хернии. Част от ядрото е опряно във фиброзния пръстен, поради което се получава леко издуване.

Дискова протрузия (disc protrusion). Това е влошаване на дисковото раздуване, при което се получава торбовидно издуване на пръстена. Последният не е още разкъсан или е разкъсан частично. Въпреки общоприетото схващане, че дисковата протрузия е за предпочитане пред дисковата херния, на практика една по-масирана протрузия може да даде в пъти по-тежка симптоматика.

Дисков пролапс (същинска дискова херния). Фиброзният пръстен е разкъсан и част от пулпозното ядро е извън пределите на междупрешленния диск.

Свободна дискова херния (дисково секвестиране/ sequestered disc). Части от пулпозното ядро нямат връзка с междупрешленния диск и се придвижват в краниално (нагоре) или каудално (надолу).

Това изместване на ядрото, респективно дисковата протрузия/ херния, може да бъде във всички посоки. Хернирането на диска напред е сравнително рядко срещано и може да доведе до хронична висцерална болка.

Най-чести са латералните (странични) и парамедианни (назад и встрани) дискови хернии. По-редки са медианните (централно назад), като при тях симптоматиката може да е доста по-тежка, тъй като до ниво L2 може да се притисне обвивката на гръбначния мозък, а по-ниско – сплетението от нервни коренчета в края на гръбначния мозък – cauda equina (конска опашка).

ПРИЧИНИ ЗА ВЪЗНИКВАНЕ

Основната роля на дисковото тяло е да омекотява натиска в  междупрешленното пространство. Пулпозното ядро при изправен стоеж е постоянно под напрежение и оказва непрекъснат натиск върху всички части на фиброзния пръстен. Ако се създадат условия за свръхнатоварване-при навеждане напред или встрани и повдигане на тежест, пулпозното ядро се измества значително. При системно натоварване, свързано с определена професия и остаряване на фиброзния пръстен, се създават условия за пролабиране на диска. Причини за получаване на  дисковите хернии са:

 • Порочно развитие и конституционална слабост на свързващия апарат.
 • Вторично настъпили промени в дисковото тяло. Вследствие на дегенеративни процеси остаряват всички елементи на диска. Най- напред промените настъпват в пулпозното ядро. То губи своята хидрофилност, намалява количеството вода , което съдържа. Успоредно с него губят еластичността си фиброзният пръстен и хиалиновите пластинки. Настъпва фиброзиране и вкостяване на диска. На базата на тази остеохондроза може да се образува дискова херния.
 • Травми. Може да се появи при еднократно много силно натоварване-падане върху седалището или краката, повдигане на много голяма тежест. Много голямо значение има микротравматизма – многократно повтаряши се травми : тръскане при шофьори и трактористи, продължителна работа наведен, работа на компютър, активно спортуване (вдигане на щанги, художествена гимнастика и др.).
 • Променена статика на гръбначния стълб. При бременост, аномалии в развитието на гръбначния стълб (лумбализация, сакрализация и др.), гръбначни изкривявания и лоша стойка.

За поява на дисковата херния имат роля също простудните заболявания, хроничните възпалителни процеси и други фактори.

КЛИНИЧНА КАРТИНА

Болните често се оплакват, че след физическо усилие получават болки в поясната област, по крака (единия или и двата) и/ или двигателна слабост. Това се дължи на издуване или разкъсване на фиброзния пръстен и притискане на гръбначно-мозъчното коренче. Симптомите при дисковите хернии се разделят в два синдрома: вертебрален и неврологичен.

Вертебралният синдром включва:

 • Изгладена физиологична поясна лордоза.
 • Различно изразена сколиоза.
 • Ригидност на паравертебралната мускулатура.
 • Ограничена подвижност на гръбначния стълб на това ниво.
 • Установяват се болезнени точки в паравертебралното пространство (т.нар. симптом на бутончето).
 • Нарушена стойка и походка.
 • Болки в поясната област.

Вертебралният синдом е защитна реакция за отбременяване на притиснатото коренче.

Неврологичният синдром включва: болки по крака, сетивни и двигателни разстройства, отговарящи на засегнатото гръбначно-мозъчно коренче. Най-често се засяга коренче при дискова херния на  ниво L4 – L5.При увреда се получава пареза на n.peroneus communis. Болния не може да ходи на пети. Коренче S1 се засяга при дискова херния на ниво L5 – S1. При увреда се получава пареза или парализа на n.tibialis. Болният не може да ходи на пръсти. Има хипотрофия на m.triceps surae. Установяват се болезнени точки по хода на нерва. При засягане на коренче L3 – L4 се получава пареза на n.femoralis.

ПРОФИЛАКТИКА И ЛЕЧЕНИЕ

Профилактика. Както при много заболявания профилактиката срещу възникването е много по- ефективна, отколкото самото лечение. Не подхождайте с мисълта, че не може да се случи на Вас, а вземете навременни мерки, за да се предпазите, особено ако се откривате в рисковата група. Ето наколко мерки, които може да вземете:

 • Укрепване на мусклите, изграждащи поясния мускулен корсет.
 • Подобряване на стойката и позицията на тялото при седеж и стоеж.
 • Подобряване подвижността на гръбначния стълб, чрез различни техники и упражнения (упражнения за мобилност, стречинг).
 • Изпълнение на всички упражнения с най-прецизната техника особено тези, които товарят директно лумбалната зона на гръбнака.
 • Профилактика срещу заболявания, предразполагащи към дискова херния: простудни заболявания, възпалителни процеси и др.

Лечение. Лечението на лумбалната дискова херния може да бъде консервативно или оперативно. Консервативното лечение се прилага в началния период на заболяването. То включва покой и ограничаване на двигателната дейност, даване на аналгетици, нестероидни противовъзпалителни средства. За кратък период е възможно да се проведе лечение с кортикостероиди. Прилагат се и локално паравертебрално медикаменти, но поради опасност от инфекция трябва силно да се ограничават. Прилага се също така масаж, електролечение, топли апликации, кинезитерапия и др. Неоперативното лечение се прилага за 10-15 дни в болнична или домашна обстановка. В над 90% от случаите лечебният ефект е добър и след прилагане на подходяща програма на двигателна активност, укрепваща мускулатурата, оплакванията изчезват напълно.

Дълготрайните оплаквания или появата на неврологичен дефицит налагат да се преоцени лечението и да се помисли и за оперативно лечение, особено при значителни дискови хернии/ протрузии, установени при образните изследвания. Показанията за оперативно лечение са: спешни и планови.

Индикация за спешна операция е остро настъпила и тежко степенна неврологична симптоматика. Това са сфинктерни разстройства (инконтиненция) и изразен двигателен дефицит – перонеална, тибиална пареза,  долна парапареза и др.

Оперативна намеса в планов характер трябва да се извърши при болни, при които:

 • Болките са силни и не се поддават на не оперативно лечение и инвалидизират за дълъг период болния.
 • Продължаваща сколиоза поради анталгична поза и мускулен спазъм.
 • Постепенно развиващи се двигателни разстройства – двигателен и сетивен дефицит.

Добрите резултати от неоперативното и от оперативното лечение на дисковите хернии зависят извънредно много от правилно поставените индикации на лечение. Трябва да се изтъкне, че не повече от 10-15% от пациентите с дискова херния изискват оперативно лечение.

This Post Has 104 Comments

 1. Юлиан

  Преди около 3 седмици получих натъртване на лумбален прешлен. В пирогов ме снимаха и казаха,че няма пукнато. На втората седмица почти се бях оправил, но после се натоварих и сега ме боли постоянно и то по-силно отколкото в началото. Нормално ли е това?

 2. Любомир Иванов

  Проблемът може да не е от прешлена. При натъртването страдат и меките тъкани, което няма как да се види на рентген.Ключовата дума тук е „почти“ сте се били оправили и сте се натоварил. Защо? При подобни случаи дори липсата на болка не е гаранция за възстановяване. От тази оскъдна информация няма как да дам по-точен отговор, важен е механъзмът на травмата, проведеното лечение и характерът на болката – остра, тъпа, локализирана или обширна, влияеща се от движение или не.

 3. davit

  здравеите. преди 8 месеца направих операция на дискова херния на ниво L5 s1 . доктора каза че до три месеца щесе въстановя и ще почна работа но аз все още изпитвам болки при вдигане на дори и малкитежести.имам все още истръпване на пръстите иизпитвам леки болки при продължително седене на стол във областа на кръста

 4. Любомир Иванов

  @Davit, не е нормално толкова време след операцията да имаш подобни симптоми, особено и изтръпването на пръстите. Това говори за продължаващо дразнене на нерва. Личният ми съвет е да се консултираш с невролог, даже да търсиш друго от на лекуващия ти лекар мнение. Съжалявам, но аз няма как да помогна в случая. Едва след отзвучаване на симпомите, мога да се намеся за възстановителния период, като за целта ако искаш може да се обадиш на посочения телефон и да си запазиш час за консултация в кабинета ми. Поздрави!

 5. GANECA

  Здравеите.Имам спондилолистеза(хлъзване на прешлен) на L5-S1около 10-15мм(2-ра фаза),доктора ми каза ,че трябва да ходя на фитнес.Можете ли да ми направите програма от упражнения,който мога да правя в домашни условия без да ходя на фитнес.

 6. Любомир Иванов

  Да, мога да изготвя такава програма. Обадете се на посочения във формата за контакт телефон, за да се уговорим за час за консултация.

 7. Ваня

  Здравейте на 38години съм,имам постоянни болки от врата по целият гръбнак и кръста, от дясно ми се оформя гърбица. Основна диагноза Увреждане на междупрешленните дискове в шийния отдел с радикулопатия. Спондилоза. Обективно състояние Есообразна торакална сколиоза засилена щийна и лумбална лордоза, асиметрични скапуле, скъсени мм трапециуси ограничени движения в гр. стълб. В момента съм на физиотерапия. Каква гимнастика мога да посещавам? Йога, пилатес или нещо друго? Предварително БЛАГОДАРЯ!

 8. Любомир Иванов

  Здравейте Ваня. При вашето състояние това, това което може да се постигне е: да се възстанови мускулният дисбаланс, който е вследствие на гръбначното изкривяване – засилване на отслабени и разтягане на скъсени мускули; да се работи за подобряване на подвижността на гръбначният стълб чрез специални упржнения за мобилизация; да се подобри дейността на кардио-респираторната система, която дори на този етап да няма смущения е неоходимо да се вземат превантивни мерки. Всичко това няма да ви избави от проблема, но ще намали прогресивният му ход и значително ще намали субективните оплаквания – болка, дискомфорт и скованост на движенията. За да се случи всичко това обаче, е необходимо да ви се направи патокинезиологичен анализ и да се работи чрез индивидуален подход. За съжаление и при йога и при пилатес се работи в група и не според състоянието ви, което не само може да не помогне, но и да влоши положението. Имате нужда от упражнения с елементи на изправителна гимнастика, подбрани и дозирани спрямо състоянието ви. Те могат да се изпълняват във фитнес зала (за предпочитане) или в домашна обстановка. Професионален масаж също ще е от голяма полза. Ако желаете, се свържете с мен чрез формата за контакт за допълнителна иформация.

 9. vasilen

  zdraveite,
  Na 18. 01.2008 g. sam operirana ot DH na nivo L3-L4 ot lyavo,poluchin vazpalenie/spondilodisceit L3-L4/ i osteoporoza na myastoto na operaciyata,imam i srastvaniya vapreki gela.V momenta imam bolki v krasta i kraka otpred na bedroto i ingvinalnata oblast,zad kolyanoto i nad glezena otpred.MR e sledniya:

  Diska na nivo L3-L4 e silno stesnen.Prilejashtite diskalni povarhnosti sa s neravni ochertaniya.MP danni za promenen signalen intenzitet na tozi disk i sreshtulejashtite preshlenni tela.MP danni za diskretna diskova protruziya,koyato dovejda do neznachitelno stesnyavane na prednoto arahnoidno prostranstvo na tova nivo.

  Kakvo shte me posavetvate da predpriema.

 10. Любомир Иванов

  Трябва да укрепите мускулите, изграждащи поясния мускулен корсет, както и да подобрите подвижността в поясния дял на гръбначния стълб, което ще намали субективните оплаквания. Това ще стане най-добре във фитнес зала или в краен случай в домашни условия, упражнения със швейцарска топка също са подходящи, но по специално разработена методика. Ако желаете се свържете с мен чрез формата за контакт или потърсете друго мнение.

 11. Милена

  Здравейте. След като се оказа, че нарочения за менингиом мой проблем на ниво Т8/9 е всъщност голяма херния на доста необичайно място се разрових в интернет да прочета нещичко. Но нищо в общите определения за херния не се споменава за такъв вид-в тази област и развиваща се „интердурално“ ( не съм сигурна дали този термин използваха )-лекарите се учудиха, че нараства към гръбначния мозък и силно го деформира.
  Освен оперативното лечение ме интересува и процеса на възстановяване, който последва. Какво трябва/не трябва и може/не може да правя в месеците след това.
  Благодаря 🙂

 12. Любомир Иванов

  Здравейте. Дискова херния на това ниво е рядко срещана и вероятно се дъли на някаква генетична предизпозиция. Термина, който са използвали лекарите означава, че диска е хернирал към дурата – външната обвивка на гръбначния мозък.
  За процеса на възстановяване ще ви насочат най-добре от болницата, където ще се проведе операцията. Той е разделен най-общо на няколко периода – ранен следоперационен (остър), късен следоперационен (подостър) и период на късно възстановяване (хроничен). Всеки период има определена продължителност и специфична методика за възстановяване. Аз бих могъл да ви помогна за последния период, тъй като за целта използвам двигателна активност, която през първите 2 периода е противопоказана. Дотогава единствено мога да ви пожелая бързо възстановяване 🙂

 13. Васил

  Здравейте!
  На 54 години съм – 184 см, 88 кг. От два дни почувствах изтръпване на левия крак и днес ходих на невролог. След прегледа и рентгенова снимка установиха „стеснено дискално пространство L-5/S-1 с остеосклеротични променени ръбове на дискалните повърхности на телата на прешлените, които са и с дъговидни импресии. Остеофити по предните им контури“.
  Предписаха ми Dusopharm(3×1), Aflamil(2×1), milgamma(2×1) и казаха след 7 дни да отида на контролен преглед.
  Какви са на този етап препоръките ви? Може ли да изготвите програма за възстановяване или да ви потърся след контролния преглед при невролога след една седмица?

 14. Любомир Иванов

  Здравейте, ако нямате остра симптоматика към момента т.е. остра болка, не е проблем да се започне и възстановяване със средствата на кинезитерапията. Ако желаете се обадете на телефона, посочен във формата за контакт да си запазите час за консултация. На място ще поговорим за възможностите за възстановяване.

 15. Physio

  Най-вероятно има компресия на нервното коренче!!! Необходим е магнитен резонанс за по-точна диагностика. Рентгеновата диагностика не показва промените в меките тъкани. Може да имате някакви изменения в междупрешленния диск (протрузия на диска или херниране). Така на Любо ще му е по-лесно да изготви подходяшата двигателна програма или подходящ консервативен курс на лечение.
  П.С. В този случай е най-добре да комбинирате медикаментозната терапия с кинезитерапия.

 16. Васил

  ДО: Physio

  Благодаря за мнението. Ще се възползвам от съвета ви!

 17. нели

  здравейте!
  след рязко навеждане след тренировка усетих остра болка и изхрущяване някъде в тазобедрената става. оттам насетне, вече година и половина, след множество посещения при различни терапевти нещата още не са се оправили. подобрили – да, но не и оправили. не мога да стъпвам нормално на десния крак, усещам болки в кръста, но за съжаление болката се разпространи и по продължение на гръбнака от двете страни, дусната ми ръка и крак изтръпаха трайно от няколко дне. правих ЯМР , но двамата лекари – този на резонанса и невролога ми не откриха нищо. вторият невролог обаче , при който ходих твърди че със сигурност имам дискова херния и препоръчва да прилагам кортизон. възможно ли е дисковата херния да не е открита при ЯМР изследването? вашето мнение за прилагане на кортизон в този случай?
  благодаря предварително!
  поздрави, нели

 18. Здравейте, Нели! Първо, далеч съм от мисълта да ви поставям диагноза по оскъдните сведения, след като куп специалисти не са успяли, но ще ви обърна внимание на няколко неща, които ми направиха впечатление.
  След като проблема е започнал от тазобедрената става, направена ли е диагностика да се потърси проблема там (сублуксация или друго)? Вторичното разрастване на болката по гръбначния стълб може да е вследствие на нарушената походка поради болката и изместване на центъра на тежестта, което натоварва неравномерно всички структури на гръбначния стълб, получава се и спазъм на мускулатурата. Изтръпването на ръката означава, че има коречево дразнене и на по-високо ниво. Добре е да се направи една рентгентова диагностика на шиен дял, възможни са остеофити.
  За това дали може дискова херния да не е открита на ЯМР и мнение за кортизона, ще помоля да се включи и колегата Physio, както и с неговото становище по проблема ви.

 19. Ж.Живкова

  Здравейте!Проблемът ми е малко по-сложен и затова съм стигнала до помощ от интернет. Имам дискови хернии по целия гръбначен стълб, включително и във шийния отдел, ротация на прешлени, сколиоза, остеохондроза и др. , да не изреждам. Болките са постоянни, целогодишни, влияещи се от температура, влажност, мъгла, земетресения и всякакви климатични изменения, а след движение, свързано с повечко, около половин час ходене или някакво малко натоварване , получавам кризи, за които се налагат кортикостероиди плюс нестероидни инжекции.Животът ми протича в болка ,лекарства и ограничения.Не работя, а ТЕЛК ми взе групата, понеже дисковите хернни не подлежали на инвалдизиране от няколко години. Не получавам никакви помощи и пари, поне за лекарствата.Посъветвайте ме какво да правя, към кого да се обърна, тъй като неврохирурзите отказват да ме оперират, не искат да рискуват, докато все още мога да ходя?!

 20. Здравейте! Съжалявам, че няма как да ви помогна, но състоянието ви не позволява да използвам средствата на кинезитерапията. Консултирайте се с вашия невролог, който да ви насочи към физиотерапевтичен кабинет, но лечението ще е симтоматично.

 21. Ж.Живкова

  Знам, това го правя, но благодаря, все пак!

 22. Physio

  Здравейте Нели,
  По принцип резонанса е един от точните методи за образна диагностика, но е важно „кой“ какво вижда! Наистина, както Ви е казал Любо по-горе, е трудно да се прави диагностика по онтернет. Болката в кръста и по долния крайник може да е от кръста, може да се дължи на дисфункция в сакроилиачните стави, а може и да е от тазо-бедрена става. В историята на заболяването Ви има все пак травматичен епизод, както Вие сте го описали. Необходимо е да се направят редица стрес тестове за да се насочим от къде идва болката в кръста. Много често при жените се получава сублуксасция на сакроилиачна става (поради хипермобилност на ставите). Същото така, ако сте имали неоткрита вродена сублуксация на тазобедрена става в детските години, в по-късен период от живота, може да даде такава клинична картина. Бих Ви помолил да ми опишете хода на болката в областта на кръста, ирадира ли по крайника, има ли изтръпвания, налична ли е болка в ингвиналната (слабинната) гънка и т.н!

 23. катя петрова

  Оперирана съм преди 8месеца и все още имам болка в крака.ЯМР след не показа да имапроблем,а ме боли.Правя гимнастика веки ден.Осуквам се навеждам се почти нямам проблем в кръста,а болката в крака не спира.Казаха ми да пия милгама.

 24. Какво е мнението на лекуващия ви лекар? Милгамата е стандартен медикамент в случая, бих препоръчал нивалин, но трябва да се консултирате с лекаря, а и е по-скъп. Лечебен масаж също ще помогне, ако сте от София препоръчвам ви тук: http://yonirelax.com/

 25. Physio

  Както Ви е казал Любо, необходимо е да се направи възстановяване и подобряване проводимостта на нервното коренче което е било притискано дълго време от хернията! Необходимо е да се изготви подходяща рехабилитационна възстановителна програма. Явно все още има сраствания и нервната проводимост не е възстановена напълно, на лице е блокаж на дадено ниво от гръбначния стълб или има някакъв проблем на друго ниво на гръбначния стълб. Най-добре е да направите среща с Любо или с невролог, за да де изаснят причните за тази болка. Направето го в най-скоро време!
  П.С. За да има болка, има проблем!

  Поздрави!

 26. Петя Желева

  Здравейте! Казвам се Петя на 30 години. Преди 6 месеца съм вече с диагноза „Медианен дисков пролапс компромиращ дуралния сак“ Проведох лечение на Павел баня – подобрение никакво. След около 3 месеца започнах да се занимавам с йога. за радост болките ми почти спряха подобрение имаше. Направих консултация с един познат лекар, който ме посъветва да спра с йогата тъй като подобни разтягания на мускулите били противопоказни за хернията. Моля Ви тъй като сте кинезитерапевт бихте могли да ме посъветвате дали това е истина. Притеснена съм много, за това че още не съм раждала. Изключително Ви Благодаря!

 27. Здравейте, Петя! Подобрението от йогата е било вследствие на подобряването на подвижността на гръбначния стълб, но и лекарят е прав – само йога без укрепване на поясния мускулен корсет след време ще ви навреди. За една бъдеща бременност също е от огромно значение да укрепите мускулите си. Ако желаете се свържете с мен чрез формата за контакт, за да се запишете за безплатна консултация и евентуално изготвяне на тренировъчна програма.

 28. катя петрова

  Консултирах се с невролог и неврохирург.Казват ,че всичко е нормално.Операцията е на две нива.Нямам други увреждания по гръбнака.Нямала съм пареза, затова не било необходимо да вземам нивалин.Какво може да помогне на коренчето да се възтанови?Правих физ терапия,ходих на рехабилитация на бани,масажи всичко което са ми препоръчали.Не съм от София.

 29. Diskov

  Здравейте, откриха ми чрез ЯМР дискова херния, ето резултатите:

  Налице е обширен парамедианен и дясно-странен дисков пролабс на ниво L5- S1, без фрагментация на пулпозния нуклей. Екстраануларната компонента на последния е със значителен обем и е относително хиперинтесна в Т2 измерване, което говори за рехидратация, следствие начеваща резорбция – сравнително голяма давност на процеса.
  По малък по размери с ляво-странна и краниална пропагация пролабс на пулпозния нуклей в надлежащия
  L4-L5 сегмент.
  Описаната дискална патология води до облитерация на предното спинално арахноидно пространсво и стеноза на дарулния сак, с компресия върху дуралните влагалища на коренчетата на S1 вдясно и L5 вляво.
  Липсват значителни дегенеративни промени спондилогенен характер.

  В момента имам изтръпване на дясното стъпало, според вас какво мога да направя.
  Благодаря за консултацията!

 30. Здравейте, както съветвам в тези случаи трябва да укрепите мускулите, които изграждат поясния мускулен корсет и да подобрите подвижността в лумбалния дял на гръбначния стълб. Това става по специална методика, съобразена със моментносто ви състояние. Ако желаете свържете се с мен чрез формата за контакт за повече информация.

 31. Jocco

  Моля ви за разчитане на последния ми ЯМР.
  Състояние на десностранна ламинектомия на ниво Л5-Ес1.
  Гръбначният стълб е с променена форма. Вижда се изглаждане на физиологичната поясна лордоза.
  По дискалните повърности на телата Л5 и Ес1 се намериха субходрално разположение зони на патологично променен сигнален интензитет. Находките са с висок сигнален интензитет при Т2 и хипоинтензивни при Т1 – образ съответстващ на едем.
  По дискалните повърхности на телата на Л5 и Ес1 се намериха малки задноръбови остеофитни наслоявания.
  Остефитозата довежда до стесняване на двата неврофорамена, повече на този в дясно, без да има МР данни за компресия върху нервни структури.
  Дисковете на нива Л3-Л4, Л4-Л5 и Л5-Ес1 са дегенеративно променени. Тези дискове са с намален сигнален интензитет, както при загубата на водното има съдържимо.
  На ниво Л5-ес1 дискът е снишен до степен на заличаването му.
  Няма МР данни за рецидив на херния.
  Неврофорамените на всички изследвани нива са свободни двустранно.
  Нервни коренчета – б.о.
  Конус медуларис, фибри на кауда еквина – нормален МР образ.
  МР данни за дегенеративни промени на същинските интервертебрални стави на скенираните нива. Вижда се сублуксация на същинските интервертебрални стави и хипертрофия на жълтите лигаменти.
  Заключение: Състояние след операция. МР данни за дегенеративни промени – остеохондроза и спондилоартроза. МР данни за лекостепенна нефрофораминална стеноза на ниво Л5-Ес1 по изразена вдясно.
  Няма МР данни за рецидив на херния.
  Преди 2 месеца ходих на санаториум в с. Баня, Карлово. Веднага щом се прибрах получих много болезнена криза, направо се бях парализирала. Биха ми два пъти Дипрофос, пия Волтарен и Мидокалм. 5 месеца след операцията бях по-добре, но сега не мога дори да седя без да ме боли и много често се движа само с колана на кръста. Досега не бях носила такъв.
  Сеаг ще почвам да пия Нивалин 10 мг за 5 месеца.
  Имам снимки, но не знам как да ги кача.

 32. Най-просто казано имате дистрофични и дегенеративни изменения в прешлените и междупрешленните стави. Като защитна реакция организма трупа калциеви отлагания, което довежда до образуване на остеофити (т.нар. шипове). Те стесняват отворите на прешлените, от които излизат нервните коренчета, като последните се притискат – това довежда до вертебралния и неврологичен синдром, обяснени в статията. Отделно от това изгладената поясна лордоза променя статиката на целия гръбначен стълб, което ще доведе до неравномерно разпределяне на тежестта и проблеми и на други нива на гръбначния стъб. Необходимо е както медикаментозно лечение, така и съобразен двигателен режим (лечебна гимнастика), ако има наднормено тегло трябва да се редуцира. Ще помогне и лечебен масаж, който ще намали рефлекторния спазъм на мускулатурата.

 33. Jocco

  Благодаря Ви, за отговора. Може ли да използвам т. нар. медицинска топка? Упражнения с пилатес? Близо до нас има много фитнес клубове, но само в един има пилатес, което може би ще е най-удачно за мен. Преди години тренирах акад. гребане, а до преди 3 години ходех на кардио фитнес. Сега не мога да се мръдна от болки и съм много скована, качих килограми. Работата ми е седяща и дори не мога да се върна на работа. Можете ли да ми кажете и за водната аеробика?

 34. Пилатес не ви препоръчвам, най-малкото защото се работи в група, а на вас ви трябва индивидуален подход. Водната аеробика е по-удачна, но само ако някой се занимава индивидуално с вас.
  Медицинската топка няма приложение в случая. Може да се използва швейцарска топка, трябват ви и специални упражнения за подобряване на подвижността на гръбначния стълб, което ще отбремени напрежението, но с тях трябва да се подходи много внимателно. Също имате нужда от упражнения, чрез които да засилите отслабената мускулатура. Това може да стане и във фитнес зала и в домашни условия, но при всички случай ви трябва индивидуално изготвена програма и контрол от квалифициран терапевт поне през първите няколко занимания.

 35. Евелина

  Здравейте!
  Откриха ми чрез ЯМР дискова херния ето резултатите:
  Солитарен обширен пролапс на пулрозния нуклей с десностранна латерализация в сегмента Л5- Ес1.Налице е значителна епидурална миграция, дорзално и краниално, без формиране на дисков секвестър. Дисковете и посоченото и надлежащото – Л4-Л5 нива са с хипоинтенсна в Т2 сигнална характеристика-израз на намален еластицитет и дехидратация на фиброзните пръстени и пулпозните неклеи. Описаната патологична находка обуславя стеноза на ипсилатералните рецесус и невроформален с компресия върху дуралното влагалище на коренчето на Ес1 вдясно.
  В момента имам болки по десния крак и седалището при сядане.
  Предварително Ви благодаря.

 36. Евелина, не видях въпрос в коментара ви. Ако е как да процедирате, описано е в темата, както и в останалите коментари. Знам, че укрепвайте мускулатурата и подобрете подвижността на гръбначния стълб е много общо казано, но конкретна програма няма как да дам, тъй като всичко е много индивидуално и изисква лична среща и консултация.

 37. Иванова

  Имам 2 шийни дискови.В момента провеждам озонова терапия заедно с квантова.Имате ли отзиви за това лечение?Благодаря!

 38. Запознат съм с озоновата терапия, но нямам преки наблюдения. Ще се радвам ако споделите резултата след лечението.

 39. Иванова

  Аз съм още в началото(на 3 процедури),но те са си нещо доста инвазивно и болезнено(въпреки че физиотерапевтите постоянно убеждават пациентите, че няма болка).Изпитвам го в момента затова го споделям .Знаем, че когато нямаш друга алтернатива освен операцията, понасяш какво ли не.Интересува ме и следното-физиотерапевти имат ли право да извършват тази терапия(става дума само за озоновата),защото доколкото знам в болницата на д-р Мазнейков,това се извършва от ортопеди,и имате ли някакви впечатления за МЦ,,Кортекс,,?Благодаря!

 40. Озоновата терапия не мисля, че е застъпена в стандартния курс на обучение, така че който я извършва най-вероятно е изкарал допълнителни курсове за това, независимо каква му е специалността. И въпреки, че в Медицинска академия е актуална шегата „учи, за да не станеш физиотерапевт“, е важно кой какво може а не какви дипломи има.
  За МЦ „Кортекс“ нямам впечатления.

 41. катя петрова

  На мен озона ми го слага,общопрактикуващ лекар 10 процедури.Карат някакви курсове във Варна.Болката сигурно,я изпитваш в момента.Резултат нямаше .Така,че ако те боли много ,по скоро се откажи.

 42. Physio

  Здравейте Г-жо/Г-це Иванова,
  Озоновата терапия е един от многото методи за консервативно лечение на дискова херния. Проблемът обаче е, че болката произхожда от компресията на нервното коренче. Т.е. компресията от съдържимото на хрущялния диск е причина да доведе до отток и възпаление на нервното коренче. В такива случаи лечението обикновенно е комбинирано – медикаментозна терапия, физиотерапия и мануална терапия (естествено не се практикува от чъкракчии).

  Успех!!!

 43. Златина

  г-н Иванов,хареса ми Вашата страница,защото не е лаконична!Но Ви моля ако знаете и можете да ми помогнете:моя дядо претърпя инсулт и едновременно с това инфаркт препоръчайте ми някой упражнения за раздвижване,които да ми пратите на е-mail: zlatina_zuzi@abv.bg

 44. Златина, при цялото си добо желание няма как да ви помогна. В случая става въпрос за възстановяване след сериозни заболявания и вашия дядо има нужда от квалифициран специалист, който да поеме рехабилитацията му.

 45. тодор

  Здравейте,

  Доста интересна и полезна статия. На мен ми откриха скоро 2 протрузии на Л3-4 и Л4-5 , имам и малко изтръпвания по краката. Засега не ме боли много , но дори и след 5 дена в болницата инжекции и и други вливания нямам особено подобрение. Сега ще почивам 10 дена и ще видим какво ще стане.

  Исках да питам дали някой има представа какви упражнения се правят за укрепване на мускулатурата и ако може да препоръча някой лекар или онлайн някакви материали. Също дали се правят по всяко време или да изчакам да отшумят малко болките.

  Мерси ,
  Тодор

 46. Тодор, ако желаете да ви изготвя индивидуална тренировъчна програма, съобразена със състоянието ви, се свържете с мен чрез формата за контакт.

 47. Рая Иванова

  Здравейте!
  Февруари тази година се появи странна болка в предната част на левия крака, в участъка между коляното и стъпалото (по-близо до стъпалото) придружена с леко усещане за изтръпване разсейващо се към пръстите (без загуба на чувствителност) , Имах усещане за изтръпналост и в областта около гръбнака(съшо без загуба на чувстителност). Всички симптоми обаче имат проява, когато съм в покой, обикновено вечер или като съм седнала. Нямам подобни усещания, когато ходя, освен ако не съм с много ниски обувки.Тъй като съм с хронично възпалени глезени поради контузии и имам плоско стъпало, реших че е от глезените, но ме притесняваше и гърба. Започнах да практикувам йога по интезивно и симптомите намаляха, на гърба изчезнаха напълно. От скоро обаче, се появи по-силно локализирана болка и тръпнене в областта на левия глезен и малко над него, по осезаемо тръпнене на пръстите и болка в ходилото. Има и леко разсейване на болката нагоре към коляното, която е по-скоро усещане за тежест, схващане. Намирам се в чужбина и тук докторите ме съветват да изхвърля равните обувки от гардероба. Аз обаче се притеснявам да не би тези проблеми да идват от гърба или от други причинители. Ядрено магнитният резонанс на глезените показва задържане на вода в глезените и възпаление на двата глезена . Възможно ли е наистина да е от тях? Освен да сменя обувките, никой не ми дава друг съвет!

  Благодаря ви предварително!
  Поздрави, Рая

 48. Рая може и да не ви се вярва, но вероятността всичките ви проблеми да се дължат на дюстабана е доста голяма. Получава се изместване на центъра на тежестта на тялото, което води до неравномерно натоварване на всички структури нагоре по веригата (тялото ви). И аз бих ви посъветвал да ходите само с ортопедични обувки. Има упражнения за укрепване на мускулите изграждащи свода на ходилото, потърсете такава информация. Със сигурност по нататък ще публикувам подробна статия за плоскостъпието, тъй като доста хора страдат от този уж незначителен проблем и не са наясно за рисковете. Така че следете блога…
  Поздрави!

 49. Росица

  Здравейте! Преди две седмици получих силна сковаваща болка в кръста, след като около 2 месеца преди това само ме наболяваше. След неуспешна болкоуспокояваща терапия, назначена от личната лекарка, на 10-я ден ме изпрати на консултация с невролог. Междувременно болката слезе по левия крак – много силна в лявата тазобедрена става и външната страна на лявата подбедрица, започнадами изтръпва и ходилото. Резултата от направения скенер е:“На ниво Л5-Ес1 в ляво парамедианно се вижда 6мм пролабс на интервертебралния диск към гръбначномозъчния канал компресиращ дуралния сак“. Назначенами беше терапия с Профенид 100 мг, Дипрофос по 1 амп. през ден, Етодин 2Х1 табл., аз си добавих и малко Невробекс 3Х2 табл. Болката се повлия добре – вече ходя, разбира се на кратки разстояния и се старая повече да лежа. Притеснява ме болката в тазобедрената става – изразена в ранните сутришни часове – събужда ме към 4 часа, и състоянието на ходилото, наистина и там имам подобрение – крака вече не ме спъва, по-добре го координирам и изтръпването е по малко. Неврологът ме посъветва да започна лека гимнастика на ходилото, но не ми назначи Физиотерапия. Какъв е нормалния срок на възстановяване на този тип парези и кога трябва да се започнат физиотерапевтични процедури или може би гимнастиката е достатъчна, за да се преодолее? Четох във форумите, чепри парези се прилага Нивалин и Милгама, а също и че е от значение приемането на Вит. С /аз съм дългогодишна пушачка/ или при мен не е наложително? Трябва да отбележа, че съм малко стресната, след като разгледах форумите и се питам какво трябва да направя , за да си спестя неприятности в бъдеще? Колко дена да лежа сега? Изобщо не съм много наясно с този материал и искренно се надявам да ми помогнете! Благодаря предварително!

 50. Росица трябва време да се възстанови нормалната проводимост на нерва. В никакъв случай обаче не се залежавайте. Трябва ви кинезитерапетична програма за възстановяване. И понеже има доста интерес по темата ще се постарая в скоро време да публикувам примерен комплекс за изпълнение след дискова херния в ранния възстановителен период. Колкото до вит. С, ако не помогне, няма да навреди.

 51. Рая Иванова

  Благодаря Ви за мнението и съвета! Ще потърся информация и ще се отнеса към проблема по-сериозно! Последните дни продължават да доказват, че проблемът ми идва от плоскостъпието. Мисля дори, че имам и леко деформиране на лявата пета, което тепърва ще установя дали е така в идните дни!
  Явно наистина смяната на обувките е неотложна (поне като начало).

  Благодаря Ви още веднъж!

  Поздрави, Рая

 52. joko

  Здравейте,
  бих искал да се консултирам с Вас, че леко се притесних четейки статията.
  На 20 години съм и тренирам бокс (може би от 4-5 години вече). На времето тренирах всяка седмица кръст (мъртва тяга + обратното на коремни преси (забравих как се казва упражнението) ) и проблеми не съм имал. Но от 2 години спрях да правя тези упражнения и на 2-3 пъти съм се сецвал вече, благодарение на статията за слабото звено ми се изясни защо се е получило така… може би защото правя само коремни преси и съм нарушил баланса на поясния корсет…
  та исках да ви питам за секванията, не бяха тежки така, че да ме обездвижат. даже не съм и спирал тренировки. първото беше при тренировка със тежести. от упражнение за предно рамо и прилагане на читинг се сецнах. но болката не беше кой знай колко силна и за 2 3 дни отшумя и си тренирах без проблем. 2рия път беше година след това при загрявка в боксовата зала, от усукване се получи. сецна ме, но болката пак не беше силна.. даже си продължих тренировката и сия довърших тренировката.. боля ме този път около 10 дена, но не съм спирал тренировки през това време. тренирах си понеже болката не беше кой знай колко силна. дори в ежедневието не я усещах и не ме болеше. единствено при отклони по време на тренировка усещах лека остра болка. (отклоните представляват усуквания на кръста ) . само по време на тренировка имах болки и то поносими. но за всеки случаи отидох на лекар-невролог. направи ми снимка и установи, че имам изгладена лумбална лардоза + шипове, които както каза той били бая за моята възраст, но каза че няма нищо тревожно и да не се притеснявам. каза също, че ако болката не отшуми да ида пак за да ми направят скенер, но болката отшумя и аз не отидох. никога не съм имал изтръпвания в ръцете, краката или такива други смущения. единственото последствие от секването ми е било леката и остра болка, която отшумяваше за няколко дни. Искат да Ви попитам тези сецвания, както ви ги описах означават ли че имам някакъв начален стадий на дискова херния. и много ме притесни това, че дисковата херния може да доведе до импотентност ако е медиална. аз проблеми в секса нямам, нямам нито оплаквания с кръста в момента нито каквито и да е било други болки в краката, чести оринирания или тем подобни ужасийки. обаче секса мие ценен, още съм на 20 години и смятам да имам деца все пак. каква е вероятността с тея мои сецвания да съм засегнал някой нерв отговорен за „дигането на самолета“. това мие най голямото притеснение!!! иначе пак повтарям, засега нямам проблеми в това отношение. всичко сие нормално при мене в леглото. може ли да съм засегнал такъв нерв, макар че сецванията не са сериозни. или трябва да са доста по сериозни, че да засегнат нещо. благодаря Ви предварително за помоща.

 53. Joko, тези „сецвания“ не са начален стадий на дискова херния, а се дължат на шиповете, които стесняват междупрешленовите отвори и при рязки движения се притиска нервно коренче. Но изгладената поясна лордоза може да е предпоставка за това, тъй като се получава неравномерно разпределяне на натоварването върху междупрешленния диск. Това, което мога да ви посъветвам е да укрепвате поясния мускулен корсет, за което сте прочели и да подобрите подвижността на гръбначния стълб, чрез различни упражнения за мобилизация. Това, което не ви съветвам е да се доверявате на чакръкчии, които ще обещаят да ви оправят с едно „изпукване“. При наличието на шипове това не е желателно, защото може да се стигне до силна компресия на нерва. Това, което може да се направи, когато се „сецнете“ е пълен покой 1-2 дни, докато отшуми острата фаза, след което трябва да се преодолее рефлекторния спазъм на мускулатурата, който се е получил, най-добре чрез професионален лечебен масаж от специалист. Може да се приемат и някои болкоуспокояващи и медикаменти за подобряване на нервната проводимост, но те трябва да бъдат изписани от невролог.

 54. joko

  Благодарение на вашата статия вече работя по въпроса за мускулния корсет. Благодаря Ви за съветите ще ги имам в предвид.
  Поздрави!

 55. Ivan

  predi 15-set dena lejah vav bolnica.diagnozata mi e to4no tova koeto ste opisali.sega 6te hodq na baulnole4enie,no 15-set dena po kasno sled kato sam izpisan ot bolnicata i vednaga po4nah rehabilitaciai i tq svar6i dnes,normalno li e kato postoq pove4e vreme prav ili sednal da me boli?bolkite sa ponosimi.

 56. Ivan

  dnes bqh na komisiq.na komisiqta be6e lekarkata koqto me lekuva kato bqh vav bolnica i tq mi kazva da se podloja na operacia apak az sam tvardo PROTIV za6toto 6ansa e 50/50.tq mi kazva 4e grabnaka mi e kato na 50 g. 4ovek,a az sam na 21 g..vazmojno li e da e taka kakto kazva?mnogo sam pritesnen,za6toto po4ti ni6to nemoga da pravq,apak nemoga da ostana bez rabota.li4niq mi lekar me izpra6ta vav firma koqto pravqt kolani po poru4ka na stoinost ot 70-150lv..sas tozi kolan 6te moga li da si izpalnqvam rabotata pulnocenno?
  Rabotata mi EksVan(Mesokombinat A-d)???

 57. Ivan, до оперативно лечение се прибягва, когато са изчерпани средствата на консервативното лечение и има индикации за това. Според мен трябва да потърсите мненията на още няколко специалисти.

 58. Дора

  Здравейте,
  Бих искала да се консултирам с Вас във връзка с дисковата херния. Приятелят ми е спортна натура и цял живот е спортувал, но за съжаление последните няколко години спорта е останал на заден план…. в резултат на което или може би има и други причини се установи, че има дискова херния L4-L5 и дискова протрузия на L5-S1. На ниво L4-L5 нормално широк диск без данни за остеохондроза. Данни за медианна интрафораминарна в дясно дискова херния. Компресия върху дуралният сак. Раптуриран анулус фиброзус. На ниво L5-S1 – раптуриран анулус фиброзус и медианна дискова протрузия. Уплътнение в задния надлъжен лигамент с осификация. В тази връзка бис искала да попитам каква физическа активност е желателна и какво следва да се предприема, за да няма по-нататъшно негативно развитие.
  Предварително Ви благодаря за съдействието.

 59. Трифон Игнатож

  Здравейте. Аз съм на 25 години. Преди около 6-7 години помагах на баба ми и вдигнах тежък бидон прикоето почуствах схващане в кръста и болка. след окло седмица всичко премина. Пдеди две години кракът ми започна да изтръпва, но не му обръщах вни мание ,докатоминалото лято за окло седмица бях абсолютно неподвижен. По това време бях в Америка и отидох в тамошните болници. Те така и не определиха какво точно ми има . казаха ми че не е артрит). Предписаха силни обезболяващи. есента се прибрах в България, отидох при невролог, направиха ми снимка. Когато ми казаха , че имам дискова херния бях шокиран. преминах процедура от инжекции и системи без особен ефект. Искам да се консултирам с някой лекар който настина може да ми каже какво да правя. Можете ли да ми датете някакав контакт за добър невролок , мануалотерапевт или каквото и да е. благодаря

 60. Галина Марева

  Уважаеми д-р Иванов, от известно време мой много близък приятел не се чувства добри. Невролог го изпрати на скенер и се установи следното:
  – Л3-4 ниво – остеохондроза, дясно фораминална стеноза вследствие ръбови остеофити на прешленните тела, високостепенни остеоартрозни промени в стенните фасетки;
  – Л4-5 ниво – дегенеративна спондилолистеза на Л4, медианна дискова херния и екструзия, артрозно променени фрагментарни ставни фасетки;
  – Л5/S1 ниво – нискостепенна дясно парамедианна дискова херния тип протрузия, нормални параметри на вертебралния канал.

  Моят приятел е на 65г. Болките му са много силни най-вече в областта на таза и бедрата при ставане от легло, особено след сън. При раздвижване болката намалява до търпима.
  Приложиха му лечение с таблетки, мускулни инжекции, последно му вляха и пет системи, но състоянието не се променя.
  Сърдечно Ви моля за вашия коментар и мнение за лечение. Благодаря!

 61. Уважаема г-жо Марева, не съм доктор, а кинезитерапевт и в този смисъл мога да помагам и да давам съвети за всичко в сферата на кинезитерапията, но дотам. Само ще спомена обаче, че описания характер на болката в областта на таза дава индикации за коксартоза, затова погледнете и нещата в тази насока.

 62. Dobrin

  Здравейте

  Казвам се Добрин, на 39 години, доста отдавна (месец Април тази година)
  вдигнах тежък желязен предмет и с усукване се извъртях да го оставя на земята.
  Месец след това се появи болка в кръста. От Поморие сам, ходих на невролог,
  правих кaлни вани и физиотерапия. Имаше много малко подобрение.
  След това решихме да отида на скенер и имам следното разchитане:

  L4-L5 – Левостранен медиолатерален дисков пролапс, ангажиращ обема на левия
  неврален рецесус, при което е заличена перидуралната и периневрална мастна тъкан,
  налице нискостепенна компресия върху дуралния сак и повлияване хода на прилежащия
  неврален радикул Л5.

  След това ходих на друг невролог, проведохме следното лечение:
  инжекции Дехометаzон (тя каза че това е кортико-стероид), инжекции Мовалис,
  Мидоkалм на таблетки – това било релаксант и милгама.
  Имах подобрение по време на инжециите но след това пак същото състояние.

  След това 5 дни системи на Манитол, пих още милгама, още мидоkалм и дехофен.
  Имаше подобрение по време на системата, сега пак е зле.

  Въпроса ми е: това дискова херния ли е?
  Факта че на снимката пише пролапс тоwа ли означава?
  Какво още мога да направя?
  Последно преди два дни ходих при доста известен тук наоколо мануален терапевт,
  тя направи терапия, каза ми да налагам болното място с настърган суров картоф за
  да утихне възпалението и да отида пак след седмица.

  Аз обаче си мисля дали това не е закъсняло лечение и дали контузията не е прекалено голяма,
  и дали не трябва да се ориентирам към операция.

  Но въпроса ми главно е – е ли това дискова херния?

  Благодаря предварително!!!

 63. Dobrin, както пише в статията, дисков пролапс означава дискова херния. До операция се избягва само ако са изчерпани всички средства на консервативното лечение, като преди това трябва да се консултирате поне с няколко специалисти.

 64. Бойко

  Здравейте.На 45 години съм,от около 2г усещам левия си крак постоянно изтръпнал.Дори и сутрин след почивка.Напоследък става доста нетърпимо,отразява ми се и на походката!След ЕМГ ми казаха,че може би е от някяква травма в кръста.Дадоха ми да пия Нивалин табл. по схема,но от тях ми се гадеше и нямаше ефект,та ги спрях.Наистина ли е от травма и има ли оправяне?

 65. Бойко, може да е от травма, може и от много други проблеми, но няма смисъл да гадая. Както написах по-горе потърсете мнение от и друг специалист.

 66. Даниела

  Здравейте! Декември месец 2008 година ми откриха дискова херния на ниво (L5 S1) с протузия и отток на нервно коренче. От тогава не спирах да ходя по лекари, без резултат. Постоянно ме болеше. Март месец 2009 година бях на легло 10 дни и изтърпях нечовешки болки. На 18 август 2009 година заминах за Павел Баня за 10 дни. Там се подложих на така наречената екстензия. Чувствам се малко по добре от тогава. Преди да получа дисковата херния ходех на фитнес. Сега ме е страх да правя каквито и да е било упражнения за да не започне пак да ме боли.

  с Уважение: Даниела Димитрова

 67. Даниела, малко по-нагоре в коментарите има линк към упражнения, които може да опитате.

 68. Лиляна Колева

  Здравейте!
  След две седмици адски болки се консултирах с невролог и ми назначиха скенер.Диагнозата е:десностранен медиолатерален дисков пролапс който десцендира зад тялото L5,без да сепарира екстраануларната компонента.Формирана е стеноза на десния неврален рецесус и е повлиян хода на десния неврален радикул S1.След назначените инжекции и хапчета се изправих но болката в десния ми крак остана.Не съм се консултирала с неврохирург не съм си правила никакви процедури защото никой не ми е назначавал такива.Препоръчан ми е лумбостат,който нося.Аз дори незнам какво точно ми е състоянието.Видях упражненията в линка и на своя глава започнах да ги правя не ме боли като ги правя даже ми минава крака,но за кратко.Какво да правя моля за вашия съвет! с уважение:Лиляна Колева

 69. Лиляна, мога единствено да ви посъветвам да продължите с упражненията поне за месец.

 70. Илиан

  Здравейте!
  Казвам се Илианл От години се занимавам активно със фитнес.
  При една една тренировка не добре разгриал ,в много студена фитнес зала получих контузия в областа на кръста.Не обърнах внимание на това първият един месец и нещата доста се усложниха.След направена снимка и консултация, със лекар се оказа, имам ишиасу (съответно 4s 5s ломбарни прешлени ) . Ходи при чекрикчия който ме намести .Почивам вече около 3 месеца. Искам да попитам дали ще мога да тренирам пак? И ако може по каква програма ще мога да тренирам… Ако е вазможно дори и консултация с Вас…. Защото знам че всичко е много относително 🙁
  Моля ако е възможно да получа информация.

 71. Мирослав Панков

  Здравейте, г-н Иванов!
  Предварително се извинявам за по-дългата публикация!
  Намирам съветите Ви за изключително полезни. Изчетох всичко дотук с уважение.
  Бих искал да споделя и своя опит в подобни ситуации и да задам въпрос, който в голяма степен се припокрива с въпроса на Илиан (неговата публикация е от 05.10.09).
  Та…в края на 2007 (точно преди Коледа) оставях на пода 2 тежки пазарски чанти. Кръстът ме „сецна“ между навеждането и изправянето и то много жестоко – тялото ми стоеше неестествено наклонено на една страна, не можех да стоя нито прав, нито седнал, нито легнал заради болката. На следващата сутрин мой познат ме закара при чакръкчия (вече прочетох, че не ги препоръчвате, но все пак…). Въпросният господин (на близо 80 год. възраст) ме разкачва, закачва, изпуква и т.н. Наистина болеше. Но след по-малко от час „масажът“ приключи и чакръкчията ми каза да се изправя, да подскоча и да се приземя по задник на един обикновен стол. Аз го направих и не почувствах абсолютно никаква болка. Той каза „чао“ и така. Станах и си заминах като нов човек.
  За 2-те години оттогава почти не съм спирал да се занимавам със спорт (футбол и фитнес), но в неделя (04.10.) пак се прецаках (на футбол), като този път отидох при истински лекар. Беше ми най-близо. Без снимки, скенери и пр. той ми заяви, че имам дискова херния, като видя изкривяването на тялото ми. За 2 дни получих в задника и кръста си общо 23 инжекции и 2 масажа. Срещу прилична сума. Подобрение има, но да речем, че то е 50 % от „ефекта на чакръкчията“ отпреди 2 години. Така, че утре паля и отивам пак при човека, който ме накара да забравя, че имам травма.
  Имам следните въпроси към Вас:
  1. Мога ли да вярвам на диагнозата, поставена „на око“? А именно, че имам дискова херния.
  2. При евентуално подобрение след колко време ще мога примерно да тичам и да играя мач (то е ясно, че фитнеса е по-добре да се прекрати)?
  3. Какво може да влоши чакръкчията?
  Предварително благодаря за вниманието.

 72. Здравейте, г-н Панков.
  1. Не, не може да вярвате на диагноза поставена „на око“, а задължително да направите ЯМР или скенер.
  2. Ако се касае за дискова херния Ви препоръчвам точно фитнес, не препоръчвам да тичате или да играете футбол.
  3. Без ясна диагноза, чакръкчията може много да влоши състоянието ви (знам за доста такива случаи), просто сте извадили късмет.

 73. Мирослав Панков

  Благодаря за бързата Ви реакция!
  Е..прокапа ми малко кръв от сърцето заради футбола, но щом няма да приключвам нацяло със спорта, това си е добра новина! Изенадан съм, че бягането е по-противопоказно от упражненията с тежести, но все пак Вие сте професионалиста, а аз съм човека с въпросите и щом го твърдите, то трябва да се има предвид … А и сам знаете като човек, занимаващ се със спорт, колко е важно това за определени хора.

 74. При бягането се получава нежелана вибрация и сътресение, която може да влоши състоянието. С правилно подбрани фитнес упражнения и методика може да укрепите поясния мускулен корсет както и да подобрите подвижността в лумбалния дял на гръбначния стълб, за повече информация вижте тук: http://lubomirivanov.com/1169
  Разбира се, това е моето виждане за нещата, което изцяло се базира на практиката ми при подобни проблеми.

 75. Евелина Иванова

  Здравейте,
  въпросът ми е свързан с моя съпруг,на 04,09,09 му беше направена операция с цел декомпресия на нервното коренче и екстирпация на дискова херния на ниво L5 -S1.От днес той е вече на работа, каза че се чувства добре,но мен ме притеснява не е ли много рано,тъй като работата му е свързана и с доста движения.В момента носи колан на кръста,но незнам и него до кога трябва да носи?В неговия случай трябва ли да се прави гимнастика? И не е ли много рано месец след такава операция да се тръгва на работа?
  Ще се радвам ако ме посъветвате нещо.
  Поздрави,

 76. Евелина, разбирам притеснението ви, но лекуващият лекар на съпругът ви най-точно може да ви отговори на тези въпроси, тъй като е запознат със състоянието му. Да давам съвети в тази ситуация, без да съм напълно запознат ще бъде несериозно.

 77. Georgi Ilchev

  Здравейте,

  Днес, за първи път посетих този сайт и бих искал да изразя удовлетворението си от прочетеното досега в него. Има интересни и практически полезни теми и съвети тук, за което поднасям поздравленията си. Бих искал да споделя своя практически опит и да препоръчам на админ-а и на посетителите тук да не се самоограничават само със структурните промени на гръбнака, а да обръщат повече внимание и на функционалните такива. Практиката показва, че те са в около 70% причина за болковата симптоматика. С удоволствие бих помогнал допълнително със съвети и препоръки, ако желаете. Още веднъж, поздрави за постовете и помоща към осъзнаването на проблемите. Успех!

 78. Кремена Иванова

  Здравейте, изчетох с интерес всичко описано тук за дисковата херния. Аз съм на 24 години и наскоро след направен скенер ми поставиха диагноза „Медианна дискова херния“. Болки в кръста нямам вече, единственото, което ме притеснява е изтръпването което усещам в крака и по-конкретно в пръстите на крака от засегнатата страна. Интересува ме дали при това положение упражненията, които препоръчвате биха могли да помогнат за отшумяване на това изтръпване. Благодаря Ви предварително!

 79. Биляна

  Здравейтена 28 години съм,имам направени 2 операции за дискова херния на Л5С1.Последната беше през март 2006г.Оттогава до днес си имам постоянни болки като на моменти се засилват доста,по целия десен крак и в кръста.Направих ЯМР и ето какво се разчете:Двустранна рецесуална стеноза на спиналния канал,комбинирана с двустранна фораминална стеноза в сегмента Л5 С1,вследствие на процес на постоперативна фиброза.Не се установяват белези на рецидивиращи или новопоявили се дискови пролапси в обема на проведеното МРТ изследване.
  Ходих на консултация при няколко неврохирурзи и невролози,но никой не е категоричен че тези сраствания са причина за болките,и тъй като няма ясна индикация за операция не ми дават гаранция за успеваемост при евентуално трета такава.Ходя на балнеолечение и физиотерапия,отрових се от НСПВС както и стероидни,но ефекта е малък и нетраен,боли ме постоянно.Моля кажете какво друго бих могла да предприема.Отчаяна съм и много объркана.Благодаря Ви предварително за вниманието!

 80. Иван

  Здравейте, на 17 години съм и имам проблеми със шийните прешлини. Получих едно извиване на врата и започна да ме боли, след което направих снимка. Установява се инвертиране на шийната лордоза към кифоза и малка медианна дискова протрузия. Може ли тази кифоза да се е образувала от извиването на врата ( доста зловещо изпука) и какви проблеми може да ми донесе завбъдеще, няма увреждане на костите? И за протрузията да попитам как да я спра, за да не се образува херния? МЕРСИ МНОГО:)

 81. СТЕФКА ПЕТРОВА

  Казвам се Стефка. На 62 години съм от София.
  От 20 дни имам жестоки болки в лявата страна и частична пареза на левия крак.
  Неврохирург ми каза че трябва да се оперирам.
  Пиша ви за да знам дали има и друг алтернативен начин за лечение.
  Изпращам ви:

  “ Резултат от образното изследване“

  МБАЛ“ТОКУДА БОЛНИЦА СОФИЯ“

  КОМПЮТЪРТОМОГРАФСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЛУМБАЛНИ ПРЕШЛЕНИ

  Физиологичната лунбална лордоза е изгладена.
  Прешленните тела и израстъци са с нормална форма и структура.
  По телата на лумбалните прешлени се намират ръбови остеофити.
  Малките интервербални ставички са артрозно променени с ръбови остеофити по ставните фасетки.
  На нивоЛ3-Л4 се намира дискова протрузия, без оформени дикови хернии. Литералните рецесуси и нервофорамените са свободни. Хипертрофия нажълтите лигаменти.
  На нивоЛ4-Л5 на фона на дисковата протрузия се визуализира медианна и лявостранна интрафораминална дискова херния.
  На нивоЛ5-S1 дегенеративни промени на диска с вакуум феномен. Дегенеративни промени по прешленните тела и малките интервербални ставички. Литералните рецесуси са двустранно стеснени, като промените са по-силно изразени вляво, с компресия на лявото неврално коренче.

  Заключение:
  КТ данни за лумбална спондилоза.
  Артроза на малките интервербални ставички.
  Дискови протрузии на Л3-Л4 и Л4-Л5.
  Данни за голяма медианна и лявостранна интрафораминална дискова херния на Л4-Л5.

  11.11.2009

  ППЕДВАРИТЕЛНО ВИ БЛАГОДАРЯ И ЧАКАМ ВАШИЯ ОТГОВОР С НЕТЪРПЕНИЕ.

  С УВАЖЕНИЕ: СТЕФКА ПЕТРОВА

 82. Г-жо Петрова, моите уважения, но това дали е необходимо да се подложите на операция е преценка на неврохирурга. Ако имате съмнения относно неговата компетентност потърсете второ и трето мнение по въпроса. Аз нямам правото и компетенцията да казвам при кой пациент е наложителна операция и при кой не е. Колкото до алтернативните методи на лечение – те са изброени в статията, но преценката и отговорността какво да се предприеме при вашата остра симптоматика е изцяло на лекуващия невролог.

 83. Зорница Григорова

  Здравейте!На 25 години съм. Преди 2 месеца получих болки в областа на кръста при рязко движение. Бях на преглед при невролог,който ми предписа три инжекции дипрофос и болките в кръста отшумяха, но веднага се появиха болки в гръбначния стълб /на около 20 см от кръста на горе/ Вече почти 40 дни тези болки в гърба не спират. Престоях в отделение – неврология за лечение, след това физиотерапия, но болката не спира. Имам КТ-Медианна дискова херния, която компресира дуралния сак,L5-S1-предна спондилолистеза. Моля, за вашия съвет!

 84. milena

  Здравейте г-н.Иванов.Преди 2 години се разболях много тежко.запо4на от силни билки в стомаха,губене на апетит цели 6 месеца ,отслабнах много от 53 стигнах 39.останожи се само гастрит..болките си продължават и до днес,силни и постоянни никакво лекарство не ми помага.правена ми е фибро.г.с..единстжено и само гастрит пържо бе ерозивен но в момента установен само гастрит.Изжеднай запо4на да ме боли покраи гръбна4ния ст6лб.сухожилията и от двете страни на гр.стълб са опънати като въжета,болките са ужасни,стомаха ме боли гр.ст6л и не се тарпи от 2 години съм не работоспособна а съм на 27 години с детенце на 3 години.нищо немога да правя даже и в домакинството като се напрегна и болките са ужасни ве4е 1 година ме боли…лятото беше намаляло савсем малко защото нищо не правя,при най леката работа става кошмарно.правени ми са изследвания за осеопороза(-): равматоиден артрит(-):ренгена показва леко изкривяване на г.стълб.правих физиотерапии 10 дена-ле4ебен ток+магнит+ултразвук…резултат никакъв.сега пак ми назна4авт физиотверапия от понеделник запо4вам незнам то4но каква ще е.моля ви кажете ми какво е вашето мнение?какби нужни изследвания още да направя,освен ренген…моляви даи те ми съвет…ве4е загубих надежда 2 години без диагноза…не виждам краи на това страдание.да тбележа в момента съм 44 кг.1,70см.посещавала съм. гастроентерлог,невролог,психолог,психиатър,ендокринолог,ортопед,физиотерапевт,и ве4е не ги помня …и диагноза само гастрит и хашимото хормони в норма.благодаря предварително

 85. Веселин Мудов

  На 14.08.2008г. прекарах катастрофа и в спешното на Пазарджик ми казват,че ми няма нищо след това продължаваме за морето и след връщането след около 10 дни в София отивам в ДКЦ 26.От там ме пращат в Ортопедията в Горна Баня кадето ме пращат допънително в ВМА за скенер на Л3.
  След което се оказва,че имам взривна фрактура в ломбалната област на Л3 кадето ме питат как съм на крак още.
  Поради многото време което е минало за гипс ми исписват ортопедичен колан,който трябва да го носа 6 месеца от ,който имам белези още.
  След 6-ят месец отивам на ТЕЛК в 7-ма поликлиника кадето ми дават 20% инвалидност.
  От там ми дават диагноза ,че имам двойна дискова херния поради нарушение м/у Л4 и Л2 и отделно нарушение през целият гръбнаг.
  Какво мога да работа бе хора,че като кажа какво ми е опаааааа „ще ви се обадим“

 86. силвия

  Здравейте!
  Преди известно време ми казаха,че имам спондилолистеза на ниво L5-s1, лека дискова протузия и лека сколиоза. Все още съм на 15 и се занимавах активно с волейбол, докато не разбрах за това. Въпросът ми е дали това ще може да се оправи с растежа и дали ще мога отново да тренирам?
  Благодаря предварително!

 87. Николай

  Здравейте.
  Имам дискова херния(Притиснат нерв от лявата страна)Като седя левия ми крак се схваща.Исках да попитам дали Масаж може или някакво мазило да ми препоръчате и да ми помогне ?

 88. Иванов

  Описанието от скенера е: На ниво Л4/Л5 на фона на протрузията на диска се установява медиолатерален дисков пролапс в ляво, компресиращ текалния сак, обтуриращ неврорецесуса и водещ до стеснение на гръбначномозъчния канал.
  Въпроса ми е: Неизбежна ли е операцията или може да се опита с всички консервативни методи?

 89. Николай

  Ами ходих при 1 доктор ,който ми би инжекции в кръста … не ми помогна искаше да продължиме с спринцовките ,но се отказах, Пих храна ,някактв протеин в продължение на 1 год и нямаше никакъв ефект ,освен напълняване ! Операцията отпада ,търссим друг начин .Като разгрея и спортувам нямам никакви проблеми… няма никаква болка .

 90. Светлин Йовчев

  Здравейте,на 39г. съм,и при едно падане преди години от стълба,и аз пострадах и през определен период,страдам от споменатите симптоми,споменати във вашия форум.Имам снимки и от ядр.магнитен резонанс,последно получих възпаление на коренчетата от настинка,по коментар на моя невролог и след нестероидно лечение с обезболяващи.Наболяваме още,но понеже мн. обичам да спортувам,бих искал да ви помоля за една такава спортна програма,с която да допренеса за моето подобрение,без да правя някакви грешки,ще ви бъда много благодарен.

 91. Светлин, ако желаете изготвяне на индивидуална тренировъчна програма, свържете се с мен чрез формата за контакт.

 92. Явор Иванов

  Здравейте и от мен.Става дума за дъщеря ми-дете на 10 години.Посещава извънкласно занятия по У-ШУ(източно бойно изкуство) един път седмично-в петък.От около десетина дни без някаква провокация(без никакви упражнения и без тренировки) се появи болка в дясната част на кръста(малко под бъбреците).От направените изследвания на ехограф се изключи вероятноста от проблем с тях.На базата на рентгенова снимка ортопед ни постави диагнозата двустранна сакрализация на L-5.Изпрати ни на физиотерапия,където физиотерапевтката добави и начална (лека) сколиоза.Детето няма други оплаквания-изтръпване на крак или пръсти от него,няма болки по нерва.Само това леко подуто при напипване място в дясната част на кръста.Идея си нямам от това заболяване,но ми казаха,че е твърде малка и и е още рано за това.Притеснявам се какво мога да очаквам като развитие занапред и какво мога да направя като профилактика,за да не допусна евентуално развитие в негативен план.Бих се радвал да ме посъветвате ,защтот и аз и майка ми имаме проблеми с кръста и краката и искам да взема мерки ,докато не е станало късно.Благодаря предварително.

 93. Ваня Т.

  Здравейте!
  На 20 години съм преди 2 месеца се контузих,направих ренген и всичко беше ок според лекарите,обаче болките в гърба ми не спираха и 1 месец по късно реших да отида на скенер и се оказа “Данни за медианна към дясна парамедианна дискова херния на ниво Л-5/ЕС1“В момента ми бият инжекций Дексаметазон..болките ми продължават.Бих се радвала ако можете да ме посъветвате нещо…

 94. Нада Денкова

  Здравейте,
  преди 2 седмици съм оперирана от дискова херния в дясно на L5-Ec1.
  Болките и изтръпването на крака почти изчезнаха, но все още имам остатъчни усещания на „мравучкане“ по нерва и то по – изразено в долната част на крака, а също така при навеждане с прави колене или силно свиване на крака, нерва ме „опъва“. Нормално ли е това? До колко време горе – долу и как бих могла да си помогна на възстановяването при условие, че мнението на операторите ми е, че не се нуждая от рехабилитация?
  Благодаря предварително!

 95. Виличка Георгиева

  Здравейте! Имах физическо натоварване и след няколко дни получих остра болка в долната част на краката, не можех да стъпвам. Ходих на невролог изписа ми един курс физио-терапия и мазило. Болката се прехвърли на бедрото на левия крак. После ми изписа един курс инжекции „Волтарен“ не ми мини, направих си скенер заключението е: КТ данни за начална левостранна дискова протрузия на ниво Л4/Л5.

  Въпросът ми е това дискова херния ли е ? (какво да предприема?)

 96. Petrov

  Здравейте, имам въпрос относно дисковата херния…
  Така преди около 3 години започнах да губя сетивността си на

  главичката на пениса тоест при секс не усещах тава което предир в

  течение на времето изгубих сетивността на целият пенис с тестисите и

  около тях.В крайна сметка преди 3 месеза за първи път в живота ми имах

  проблемна ерекция, седмица по късно проблемът се задълба и ерекция не

  получавах въобще. След като обиколих уролозирпсихолози и андролози не

  бе намерена причина нито психическа нито урологическа,тогава реших да

  си направя ямр поради придружаващи невероятно силни болки в кръста и

  ми поставиха диагноза – сублигаментарна медианна дискова херния,

  компримиращта дуралният сак на ниво L5-S1. Така знам че сигорно звучи

  нереално но ви уверявам че е така за капак незнам защо но самите

  размери на половият орган при възбуда намаляха с 5 см и в нормално

  състояние с около 2 и на обиколка 2. Може ли да ми кажете повече за

  тази херния и какво е дурален сак и лошо ли е че е компримираща? Може

  ли всичко това в интимната част да е от хернията и най-вече дали ще

  има вероятност да се възвърне всичко по старумо и чуствителноста и

  ерекцията и размера и болките да се премахнат било то с упражнения или

  оперативно? Много ви благодаря за отговора предварително с уважение

  С.Петров

Comments are closed.